Anaximandre anaximandre6.gif
Anaximandre (610-546 a.C) , filosof de l´escola jònica va viatjar i observar el cel arribant a la conclusió que el firmament girava al voltant de l´estrella polar, i per tant dibuixa el cel com una esfera completa. És la primera vegada que s´introduiex la noció d´esfera en l´astronomia. No obstant això, va dibuixar la Terra com un cilindre situat al voltant d´un eix en dirrecció est-oest.Anaximandre s´aparta dels escrits d´índole religiosa, marcant, així una orientació distinta , molt més racionalista i apartada del pensament mític. Aquest va anomenar arjé o principi de la natura, a allò il.limitant, sent el primer a usPersectives_of_Anaximander's_universe.pngar el nom de "principi".La primera causa de la realitat, com diu Anaximandre es l´indefinit, l´indeterminat, l´ilimitant, del qual s´originen totes les coses. També s´atribueix a Anaximandre l´ús del terme "àpeiron" com a principi i element de les coses existents, i conté tota la causa del naixement i la destrucció del món (el famós arjé).
Amic i deixeble de Tales, introdueix en Grècia el gnomon amb qual elabora les mapes geogràfiques. Un rellotge de sol va ser colocat per Anaximandre en el promontori de Lacedemònia i permetía saber l´hora i l´estació de l´any, i també va fixar els solsticis i equinoccis, estudiant el recorregut del sol.La cosmologia d´Anaximandre està dominada per la idea de la pluralitat de mons existents, generats arreu de un moviment etern mitjançant el qual les coses es separen, en un joc d´oposicions de contraris. 600px-Anaximander_world_map-ca.svg.pngEn aquest moviment còsmic el predomini d´un element significaría una injusticia que ha de ser necessariament reparada, així anaximandro.jpgcom l´estiu ve seguit de l´hivern, i viceversa. Per tant la realitat ha de ser una cosa indeterminada, imprecisa, com a fons originari que només es determina quan es concreta amb les múltiples aparences del món. Aquest concepte suposa un avenç en la història de la filosofia, fins ara es buscava l´arjé de tot l´existent en un element ja existent, entén que la causa d´una causa no pot ser aquella mateixa cosa. Així l´ontologia guanya en abstracció i obre el camí per a la futura metafísica.
Una altra teoria seua, la concepció evolucionista de les espècies ha estat considerada com una antipació especulativa de l´evolucionisme de Darwin, ja què Anaximandre considerà que els éssers vius es van desenvolupant continuant una mena de línia evolutiva, que té el seu origen en animals semblants als peixos.